Detaljer om förslaget

Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers (ISO/DIS 19112:2018)
Nummer:prEN ISO 19112
Kommitté:SIS/TK 323
Sista svarsdatum:den 14 mar 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.