Detaljer om förslaget

Industrial trucks - Verification of stability - Part 21: Order-picking trucks with operator position elevating above 1 200 mm
Nummer:ISO/DIS 22915-21
Kommitté:SIS/TK 221
Sista svarsdatum:den 9 mar 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.