Detaljer om förslaget

Test conditions for box type vertical drilling machines - Testing of the accuracy Geometrical tests
Nummer:ISO/DIS 2772
Kommitté:SIS/TK 491
Sista svarsdatum:den 15 mar 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.