Detaljer om förslaget

Metallic materials - Steel - Method of test for the determination of brittle crack arrest toughness, Kca
Nummer:ISO/DIS 20064
Kommitté:SIS/TK 123
Sista svarsdatum:den 7 mar 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.