Detaljer om förslaget

Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers
Nummer:ISO/DIS 19112
Kommitté:SIS/TK 323
Sista svarsdatum:den 14 mar 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.