Detaljer om förslaget

Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for single-laboratory (in-house) method validation (ISO/DIS 16140-4:2017)
Nummer:prEN ISO 16140-4
Kommitté:SIS/TK 435
Sista svarsdatum:den 28 feb 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.