Detaljer om förslaget

Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices (ISO/DIS 12402-10:2017)
Nummer:prEN ISO 12402-10
Kommitté:SIS/TK 402
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.