Detaljer om förslaget

Soil quality - Determination of dehydrogenase activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) (ISO/DIS 23753-2)
Nummer:prEN ISO 23753-2
Kommitté:SIS/TK 535
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.