Detaljer om förslaget

Life cycle inventory calculation methodology for steel products
Nummer:ISO/DIS 20915
Kommitté:SIS/TK 120
Sista svarsdatum:den 22 feb 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.