Detaljer om förslaget

Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties
Nummer:prEN 485-2:2016/A1
Kommitté:SIS/TK 129
Sista svarsdatum:den 20 feb 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.