Detaljer om förslaget

Svensk titel: Intelligenta transportsystem - Lokaliserad kommunikation - Kommunikationsprotokollmeddelanden för global användning
Nummer:ISO/DIS 16460
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 255
Namn på kommittén:Intelligenta transportsystem
Publicerat:den 22 okt 2020
Sista svarsdatum:den 14 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This Document specifies:

— the Localized Message (LM) format: an NPDU of a networking & transport layer protocol that does not support routing of a packet through a network;

— the Service Advertisement Message (SAM): an APDU to be transported in e.g. an LM;

— the Service Response Message (SRM): an APDU acknowledging a SAM that offered a service based on an ITS application class,[2] to be transported in e.g. an LM;

— related basic requirements for procedures.

Specifications are partly done by normative references to IEEE 1609.3™-2016.

NOTE These message format specifications and basic procedures need to be complemented by complete procedures and SAP specifications according to the context of usage, i.e. an ITS station specified in ISO 21217,[4] or a WAVE device specified in IEEE 1609.0,[13] or any other context.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.