Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Säkerhetsglas - Metod för bestämning av genomsläppning av solljus
Nummer:ISO/DIS 13837
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 238
Namn på kommittén:Fordonsergonomi
Publicerat:den 2 okt 2020
Sista svarsdatum:den 7 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies test methods to determine the visible luminous, the direct, total solar transmittance and the colorimetry of safety glazing materials for road vehicles.

This International Standard applies to monolithic or laminated, clear or tinted samples of safety glazing materials. Essentially flat sections of glazing parts can be used in this test, as well as flat samples of the same materials.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.