Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kranar - Informationskrav - Del 5: Travers- och portalkranar
Nummer:ISO/DIS 9374-5
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 262
Namn på kommittén:Lyftkranar
Publicerat:den 24 sep 2020
Sista svarsdatum:den 1 dec 2020
Ämnesområden:Lyftkranar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of IS0 9374 specifies information to be provided
a) by a purchaser in enquiring about or ordering an overhead travelling crane or portal bridge crane;
b) by a manufacturer in tendering for or supplying an overhead travelling crane or portal bridge crane.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.