Detaljer om förslaget

Svensk titel: Cigaretter - Bestämning av nikotin i partiklar från vanlig cigarettrök - Gaskromatografisk metod
Nummer:ISO/DIS 10315
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 442
Namn på kommittén:Tobak
Publicerat:den 23 sep 2020
Sista svarsdatum:den 4 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the gas-chromatographic determination of nicotine in total particulate matter from the mainstream smoke. The smoking of cigarettes and the collection of mainstream smoke are normally carried out in accordance with ISO 4387.

NOTE 1 ISO 20778 and ISO 22253 provide the determination method of nicotine in smoke with an intense smoking regime.

NOTE 2 In countries not in a position to use the gas-chromatographic method, reference is made to ISO 3400 for the determination of total nicotine alkaloids. In such cases, values obtained using the method described in ISO 3400 can be used with the addition of a note in the expression of results.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.