Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fluss för mjuklödning - Provningsmetoder - Del 9: Bestämning av ammoniakinnehåll
Nummer:prEN ISO 9455-9
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 134
Namn på kommittén:Svetsteknik
Publicerat:den 13 jul 2020
Sista svarsdatum:den 16 sep 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a distillation method for the determination of the ammonia content of solid, paste or liquid fluxes. The method is applicable to fluxes of class 311 and 321 only, as defined in ISO 9454-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.