Detaljer om förslaget

Svensk titel: Maskinsäkerhet - Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser inom industri- och tjänstesektor
Nummer:ISO/DIS 14738
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 380
Namn på kommittén:Ergonomi
Publicerat:den 20 apr 2020
Sista svarsdatum:den 8 jun 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides principles derived from the application of anthropometric data to the design of workstations. It is based on ergonomics and currently available anthropometric measurements.

This International Standard specifies the body's space requirements for normal operation of equipment in sitting, sit-standing and standing positions. It includes space demands for maintenance, repairing and cleaning work.

This International Standard does not give recommendations specifically for visual display terminal workstations at machinery. For this purpose, ISO 9241-5 can be used in conjunction with this International Standard.

Safety distances intended to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs are provided in ISO 13857.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.