Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 971: Vägledning för fysisk (taktil/haptisk) tillgänglighet av IKT
Nummer:ISO/DIS 9241-971
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 380
Namn på kommittén:Ergonomi
Publicerat:den 12 feb 2020
Sista svarsdatum:den 21 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides ergonomic guidance focused on ensuring the accessibility of tactile/haptic interactions with ICT systems. This includes both general and specific guidance for the design of accessible tactile/haptic interactions. This document deals with modality shifting and accessibility guidance for haptic/tactile modalities such as gestures, vibration, and force feedback.

This standard provides guidance for tactile/haptic interactions that is applicable to a variety of ICT systems, including assistive technologies (AT).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.