Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 1: Definitioner
Nummer:prEN 13232-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 29 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard provides an accepted "terminology" for switch and crossing work. With the assistance of diagrams, the various components are given definitions, and these specific names are regarded as obligatory.

The definitions cover the constituent parts and design geometry of switch and crossing work, and include the movement of switches. Additional terminology of a more specific nature will be defined in the relevant part of the series.

The present definitions set out the terms most generally used for the geometrical form and the construction of switches and crossings, omitting those of too special a nature.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.