Detaljer om förslaget

Svensk titel: Rulltrappor och rullramper - Säkerhet - Del 2: Regler för förbättring av säkerheten hos befintliga rulltrappor och rullramper
Nummer:prEN 115-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 211
Namn på kommittén:Hissar och rulltrappor
Publicerat:den 16 jan 2020
Sista svarsdatum:den 19 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document gives rules for improving the safety of existing escalators and moving walks with the aim of reaching an equivalent level of safety to that of a newly installed escalator and moving walk by the application of today’s state of the art for safety.

NOTE Due to situations such as the existing machine or building designs, it may not be possible in all cases to reach today’s state of the art for safety. Nevertheless the objective is to improve the level of safety wherever possible.

This document includes the improvement of safety of existing escalators and moving walks for:

a) users;

b) maintenance and inspection personnel;

c) persons outside the escalator or moving walk (but in its immediate vicinity);

d) authorized persons.

This document is not applicable to:

a) safety during transport, installation, repairs and dismantling of escalators and moving walks;

b) spiral escalators;

c) accelerating moving walks.

However, this document can usefully be taken as a reference basis.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.