Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Bedömning av genotoxiska effekter på högre växter - Vicia faba micronucleus test
Nummer:prEN ISO 29200
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 13 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The purpose of this International Standard is to describe a method for assessing genotoxic effects (chromosome breakage or dysfunction of the mitotic spindle) of soils or soil materials on the secondary roots of a higher plant: Vicia faba (broad bean). This method allows the assessment of genotoxicity (toxicity for genetic material) of soils and soil materials like compost, sludge, waste, fertilizing matters, etc. Two ways of exposure can be considered: a direct exposure of plants to the soil (or soil material) which is relevant for the real genotoxic potential and an exposure of plants to the water extract of the soil (or soil material). This last way of exposure to a leachate or an eluate allows the detection of the mutagens which are not adsorbed to soils and which may be transferred to aquatic compartments. Moreover, this test may be used to evaluate genotoxic effects of chemical substances and to waters, effluents, etc.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.