Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 18: Filter
Nummer:ISO/DIS 15500-18
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 220
Namn på kommittén:Motorer i bilar
Publicerat:den 10 okt 2019
Sista svarsdatum:den 27 nov 2019
Ämnesområden:Bränslesystem
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies tests and requirements for the filter, a compressed natural gas (CNG) fuel system component intended for use on the types of motor vehicles defined in ISO 3833.

This document is applicable to vehicles (mono-fuel, bi-fuel or dual-fuel applications) using natural gas in accordance with ISO 15403. It is not applicable to the following:

a) liquefied natural gas (LNG) fuel system components located upstream of, and including, the vaporizer;

b) fuel containers;

c) stationary gas engines;

d) container-mounting hardware;

e) electronic fuel management;

f) refuelling receptacles.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.