Detaljer om förslaget

Svensk titel: Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 10: Omvänd U-böjningsmetod
Nummer:prEN ISO 7539-10
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 146
Namn på kommittén:Korrosion
Publicerat:den 10 okt 2019
Sista svarsdatum:den 8 dec 2019
Ämnesområden:Korrosion
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 7539 covers procedures for designing, preparing and using reversed U-bend (RUB) test specimens for investigating the susceptibility of the metal to stress corrosion cracking. The term "metal" as used in this standard includes alloys.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.