Detaljer om förslaget

Förslagets omfattning:

This document specifies requirements for information management, in the form of a management

process, within the context of the operational phase of assets and the exchanges of information within it,

using building information modelling.

This document can be applied to all types of assets and by organizations of all types and sizes involved in

the operational phase of assets.

The requirements in this document may be achieved through direct or delegated actions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.