Detaljer om förslaget

Svensk titel: Förbränningsmotorer och kompressorer - Filter för insugningsluft - Provning
Nummer:ISO/DIS 5011
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 220
Namn på kommittén:Motorer i bilar
Publicerat:den 8 okt 2019
Sista svarsdatum:den 5 dec 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard establishes and specifies uniform test procedures, conditions, equipment, and a performance report to permit the direct laboratory performance comparison of air cleaners.

The basic performance characteristics of greatest interest are air flow restriction or differential pressure, dust collection efficiency, dust capacity, and oil carry-over on oil bath air cleaners. This test code therefore deals with the measurement of these parameters.

This International Standard is applicable to air cleaners used on internal combustion engines and compressors generally used in automotive and industrial applications.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.