Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 30113-61
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 445
Namn på kommittén:Teckenrepresentation och användargränssnitt
Publicerat:den 1 okt 2019
Sista svarsdatum:den 4 dec 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines single-point gestures for screen readers.

It specifies movements for clear and classified single-point gestures recognized by the screen readers.

This document deals with the single-point gestures performed by a POI (point of interest). The single-point gestures are intended to operate in a consistent manner regardless of systems, platforms, applications or devices.

NOTE A POI can be manipulated by using an object such as a fingertip, a stylus, etc.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.