Detaljer om förslaget

Svensk titel: Luftkvalitet i flygplanskabiner - Kemiska föroreningar
Nummer:prEN 17436
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 23 sep 2019
Sista svarsdatum:den 25 nov 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines requirements and recommendations dealing with the quality of the air on civil aircraft concerning chemical compounds potentially originating from, but not limited, to, the ventilation air supplied to the cabin and flight deck.

A special emphasis is on the engine and APU bleed air contaminants potentially brought into the cabin through the air conditioning, pressurization and ventilation systems.

The document is applicable to civil aircraft in operation from the period that is defined as when the first person enters the aircraft until the last person leaves the aircraft.

The document defines requirements and recommendations in relation to the presence of, and means to prevent exposure to, chemical compounds, including those that could cause adverse effects, taking into account the Precautionary Principle.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.