Detaljer om förslaget

Svensk titel: Traktorer och lantbruksmaskiner - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 1: Krav på användargränssnitt för webbaserade informationssystem
Nummer:ISO/DIS 22172-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 228
Namn på kommittén:Lantbruksmaskiner
Publicerat:den 10 sep 2019
Sista svarsdatum:den 16 nov 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This standard specifies the standardized access to repair and maintenance information (RMI) systems to provide repair and maintenance information for tractors, trailed implements and trailers used in agriculture and forestry. This standard provides

— general information and basic principles;

— use case definitions (functional requirements);

— technical requirements;

as guideline for manufacturers intending to establish such an information system.

The informative Annex A includes procedures to ensure the compliance of such information systems with the requirements specified by this standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.