Detaljer om förslaget

Svensk titel: Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-13: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion för anestesiarbetsstationer
Nummer:prEN ISO 80601-2-13
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 329
Namn på kommittén:Anestesi- och respiratorutrustning
Publicerat:den 9 sep 2019
Sista svarsdatum:den 17 nov 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is applicable to the basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation for administering inhalational anaesthesia whilst continuously attended by a professional operator.

This document specifies particular requirements for a complete anaesthetic workstation and the following anaesthetic workstation components which, although considered as individual devices in their own right, may be utilized, in conjunction with other relevant anaesthetic workstation components, to form an anaesthetic workstation to a given specification:

- anaesthetic gas delivery system;

anaesthetic breathing system;

- anaesthetic gas scavenging system;

- anaesthetic vapour delivery system;

- anaesthetic ventilator;

- monitoring equipment;

- alarm system;

- protection device.

NOTE 1 Monitoring equipment, alarm systems and protection devices are summarized in Table AA.1.

An anaesthetic workstation supplied complete and its individual components are considered as ME equipment or ME systems with regard to the general standard.

NOTE 2 The applicability of this document is indicated in Table AA.2.

This document is also applicable to those accessories intended by their manufacturer to be connected to an anaesthetic workstation where the characteristics of those accessories can affect the basic safety and essential performance of the anaesthetic workstation.

If a clause or subclause is specifically intended to be applicable to anaesthetic workstation components or its accessories only, the title and content of that clause or subclause will say so. If that is not the case, the clause or subclause applies both to an anaesthetic workstation and its individual components including accessories, as relevant.

Hazards inherent in the intended physiological function of an anaesthetic workstation and its individual components including accessories within the scope of this document are not covered by specific requirements in this document except in 7.2.13 and 8.4.1 of the general standard.

NOTE 3 See also 4.2 of the general standard.

This document is not applicable to any anaesthetic workstation intended for use with flammable anaesthetic agents, as determined by Annex BB.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.