Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geografisk information - Bevarande av digitala geodata och metadata - Del 2:
Nummer:ISO/DIS 19165-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 323
Namn på kommittén:Geodata
Publicerat:den 6 sep 2019
Sista svarsdatum:den 17 nov 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 19165 extends the standard for the long-term preservation of digital geospatial data to provide details about content describing the provenance and context specific to data from missions that observe the Earth using spaceborne, airborne or in situ instruments. It also applies the ISO standards ISO 19115-1 "Metadata – Part 1: Fundamentals", ISO 19115-2 "Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data", and ISO 19157:2013 "Geographic information -- Data quality".

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.