Detaljer om förslaget

Svensk titel: Färg och lack - Bestämning av filmhårdhet med hjälp av pennmetoden
Nummer:prEN ISO 15184
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 6 sep 2019
Sista svarsdatum:den 23 okt 2019
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for determining the film hardness by pushing pencils of known hardness over the film.

The test can be performed on a single coating of a paint, varnish or related product, or on the upper layer of a multi-coat system.

This rapid test has not been found to be useful in comparing the pencil hardness of different coatings. It is more useful in providing relative ratings for a series of coated panels exhibiting significant differences in pencil hardness.

The method is applicable only to smooth surfaces.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.