Detaljer om förslaget

Svensk titel: Skyddskläder - Allmänna fordringar - Tillägg1
Nummer:prEN ISO 13688:2013/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 402
Namn på kommittén:Skyddskläder
Publicerat:den 26 aug 2019
Sista svarsdatum:den 25 okt 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies general performance requirements for ergonomics, innocuousness,

size designation, ageing, compatibility and marking of protective clothing and the information to be

supplied by the manufacturer with the protective clothing.

This International Standard is only intended to be used in combination with other standards containing

requirements for specific protective performance and not on a stand-alone basis.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.