Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet - Tillägg 1
Nummer:ISO/IEC DIS 27006:2015/Amd 1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 318
Namn på kommittén:Informationssäkerhet
Publicerat:den 7 aug 2019
Sista svarsdatum:den 16 okt 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies requirements and provides guidance for bodies providing audit and certification of an information security management system (ISMS), in addition to the requirements contained within ISO/IEC 17021-1 and ISO/IEC 27001. It is primarily intended to support the accreditation of certification bodies providing ISMS certification.

The requirements contained in this International Standard need to be demonstrated in terms of competence and reliability by any body providing ISMS certification, and the guidance contained in this International Standard provides additional interpretation of these requirements for any body providing ISMS certification.

NOTE This International Standard can be used as a criteria document for accreditation, peer assessment or other audit processes.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.