Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnaders energiprestanda - Bestämning och rapportering av primära energifaktorer (PEF) och CO2-utsläppskoefficient - Allmänna principer, modul M1-7
Nummer:prEN 17423
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 5 aug 2019
Sista svarsdatum:den 8 okt 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides a transparent framework for reporting on the choices related to the procedure to determine PEFs and CO2 Emission coefficients for energy delivered to and/or exported by the buildings as described in EN ISO 52000-1:2017. Exported PEFs and CO2 Emission coefficients can be different from those chosen for delivered energy.

This document can be considered as a supporting/complementing standard to EN ISO 52000-1, as the latter requires values for the PEFs and GHG Emissions factors to complete the EPB calculation.

Table 1 shows the relative position of this document within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.