Detaljer om förslaget

Svensk titel: Värmeisolering - Terminologi
Nummer:prEN ISO 9229
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 5 aug 2019
Sista svarsdatum:den 6 okt 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard establishes a vocabulary of terms used in the field of thermal insulation covering

materials, products, components and applications. Some of the terms may have a different meaning when used

in other industries or applications.

NOTE - In addition to terms used in English and French, two of the three official ISO languages (English, French and

Russian), this document gives the equivalent terms in German; these are published under the responsibility of the member

body for Germany (DIN), and are given for information only. Only the terms and definitions given in the official languages

can be considered as ISO terms and definitions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.