Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus
Nummer:prEN 12464-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 380
Namn på kommittén:Ergonomi
Publicerat:den 23 jul 2019
Sista svarsdatum:den 10 sep 2019
Ämnesområden:Inomhusbelysning
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies lighting requirements for humans in indoor work places, which meet the needs for visual comfort and performance of people having normal, or corrected to normal ophthalmic (visual) capacity. All usual visual tasks are considered, including Display Screen Equipment (DSE).

This document specifies requirements for lighting solutions for most indoor work places and their associated areas in terms of quantity and quality of illumination. In addition, recommendations are given for good lighting practice including visual and non-visual (non-image forming) lighting needs. This document does not specify lighting requirements with respect to the safety and health of people at work and has not been prepared in the field of application of Article 169 of Treaty on the Functioning of the European Union although the lighting requirements, as specified in this document, usually fulfil safety needs.

NOTE Lighting requirements with respect to the safety and health of workers at work can be contained in Directives based on Article 169 of Treaty on the Functioning of the European Union, in national legislation of member states implementing these directives or in other national legislation of member states.

This document neither provides specific solutions, nor restricts the designers´ freedom from exploring new techniques nor restricts the use of innovative equipment. The illumination can be provided by daylight, artificial lighting or a combination of both.

This document is not applicable for the lighting of outdoor work places and underground mining or emergency lighting. For outdoor work places, see EN 12464-2 and for emergency lighting, see EN 1838 and EN 13032-3.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.