Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plastics - Controlled loop recycling of post-consumer (or post-use) PVC-U windows and doors
Nummer:prEN 17410
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 18 jul 2019
Sista svarsdatum:den 28 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines quality and test methodologies for recycled PVC to be used in PVC window profile systems.

It contains a description of the controlled loop as such, the definition of those material transformation steps which are relevant for product quality, in particular recycling input and output and profile manufacturing input and output.

Traceability tools are specified to characterize this loop as a controlled loop.

With regard to PVC waste treatment, the present document relates to existing standards such as EN 15343, EN 15346 and EN 15347

With regard to semifinished and/or finished products, it refers to the European Standard for un-plasticized PVC window profiles (see EN 12608-1) and to the European harmonized standard for windows and doors (see EN 14351-1).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.