Detaljer om förslaget

Svensk titel: Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen
Nummer:prEN ISO 19403-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 15 jul 2019
Sista svarsdatum:den 24 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a test method to determine the polar and dispersive fraction of the surface tension of liquids with optical methods. The method can be applied for the characterization of liquid coating materials, especially when drying effects occur during measurement. The applicability can be restricted for liquids with non-Newtonian rheology1).

This document assumes that the information of surface tension of the liquid to be tested, as well as at least one suitable reference liquid, is known.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.