Detaljer om förslaget

Svensk titel: Paints and varnishes - Wettability - Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method
Nummer:prEN ISO 19403-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 15 jul 2019
Sista svarsdatum:den 24 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a test method to measure the surface tension of liquids with an optical method using the pendant drop. The method can be applied for the characterization of liquid coating materials. The applicability can be restricted for liquids with non-Newtonian rheology1).

NOTE For other methods to determine the surface tension, see e.g. EN 14370 and ISO 1409.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.