Detaljer om förslaget

Svensk titel: Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 1: Terminologi och allmänna principer
Nummer:prEN ISO 19403-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 15 jul 2019
Sista svarsdatum:den 24 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The ISO 19403 series specifies optical test methods

— for the measurement of the contact angle,

— for the determination of the free surface energy of a solid surface, including the polar and dispersive fractions,

— for the determination of the surface tension of liquids, including the polar and dispersive fractions, and

— for the checking of the measurement arrangement with reference materials.

It can be applied for the characterization of substrates, coatings and coating materials.

The applicability can be restricted for liquids with non-Newtonian rheology1).

This document specifies terms and definitions and defines the general principles.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.