Detaljer om förslaget

Svensk titel: Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 7: Bestämning av kontaktvinkel med lutande avrinningsvinkel
Nummer:prEN ISO 19403-7
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 15 jul 2019
Sista svarsdatum:den 24 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the dynamic measurement of the roll-off angle of a liquid drop on a solid surface. From the dynamic measurement, the advancing and receding angles of the drop rolling off can also be determined. The roll-off angle plays a role when evaluating, for example, easy-to-clean or anti-adherent surfaces.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.