Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Provning av fast och fordonsmonterad utrustning - Del 1: Beskrivning av provningsmetoder
Nummer:ISO/DIS 14907-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 255
Namn på kommittén:Vägtrafikinformatik
Publicerat:den 12 jul 2019
Sista svarsdatum:den 16 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the test procedures of electronic fee collection (EFC) roadside equipment (RSE)

and on-board equipment (OBE) with regard to the conformance to standards and requirements for type

approval and acceptance testing which is within the realm of EFC application specifically.

The scope of this document is restricted to systems operating within the radio emission, electromagnetic

compatibility (EMC) regulations, traffic, and other regulations of the countries in which they are operated.

This document identifies a set of suitable parameters and provides test procedures to enable the proof of

a complete EFC system, as well as components of an EFC system, e.g. OBE, related to the defined

requirements of an application. The defined parameter and tests are assigned to the following groups of

parameters:

— functionality;

— quality;

— referenced pre-tests.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.