Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Applikationsgränssnitt för korthållskommunikation - Tillägg 1
Nummer:prEN ISO 14906:2018/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 255
Namn på kommittén:Vägtrafikinformatik
Publicerat:den 12 jul 2019
Sista svarsdatum:den 16 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the application interface in the context of electronic fee collection (EFC) systems

using the dedicated short-range communication (DSRC).

The EFC application interface is the EFC application process interface to the DSRC application layer, as can

be seen in Figure 1 below. This document comprises specifications of:

 EFC attributes (i.e. EFC application information) that can also be used for other applications and/or

interfaces,

 the addressing procedures of EFC attributes and (hardware) components (e.g. ICC and MMI),

 EFC application functions, i.e. further qualification of actions by definitions of the concerned services,

assignment of associated ActionType values and content and meaning of action parameters,

 the EFC transaction model, which defines the common elements and steps of any EFC transaction,

 the behaviour of the interface so as to ensure interoperability on an EFC-DSRC application interface level.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.