Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) - Del 3: Generella koder, masskoder och administrativa koder
Nummer:ISO/DIS 21308-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 214
Namn på kommittén:Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare
Publicerat:den 8 jul 2019
Sista svarsdatum:den 17 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document series describes a generic system for the exchange of data between truck chassis manufacturers and bodywork manufacturers. It applies to commercial vehicles as defined in ISO 3833, having a maximum gross vehicle mass above 3 500 kg.

The process of exchanging the above information can involve:

⎯ chassis manufacturer;

⎯ chassis importer;

⎯ chassis dealer;

⎯ one or more bodywork manufacturers;

⎯ bodywork component suppliers, e.g. manufacturers of demountable bodies, cranes and loading equipment, tipping equipment.

This document provides codes for the exchange of general, mass and administrative information.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.