Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018)
Nummer:prEN ISO/IEC 27000
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 318
Namn på kommittén:Informationssäkerhet
Publicerat:den 3 jul 2019
Sista svarsdatum:den 10 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides the overview of information security management systems (ISMS). It also provides terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. This document is applicable to all types and sizes of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, not-for-profit organizations).

The terms and definitions provided in this document

— cover commonly used terms and definitions in the ISMS family of standards;

— do not cover all terms and definitions applied within the ISMS family of standards; and

— do not limit the ISMS family of standards in defining new terms for use.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.