Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vattenundersökningar - Radium 226 - Del 1: Testmetod med vätskescintillationsräkning
Nummer:prEN ISO 13165-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 424
Namn på kommittén:Kemiska vattenundersökningar
Publicerat:den 14 jun 2019
Sista svarsdatum:den 25 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 13165 specifies the determination of radium-226 (226Ra) activity concentration in nonsaline

water samples by extraction of its daughter radon-222 (222Rn) and its measurement using liquid

scintillation counting.

Radium-226 activity concentrations which can be measured by this test method utilizing currently

available liquid scintillation counters goes down to 50 mBq l−1. This method is not applicable to the

measurement of other radium isotopes.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.