Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vattenundersökningar - Radon 222 - Del 4: Testmetod med användning av tvåfas vätskescintillationsräkning
Nummer:prEN ISO 13164-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 424
Namn på kommittén:Kemiska vattenundersökningar
Publicerat:den 14 jun 2019
Sista svarsdatum:den 25 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 13164 describes a test method for the determination of radon-222 (222Rn) activity

concentration in non-saline waters by extraction and liquid scintillation counting.

The radon-222 activity concentrations, which can be measured by this test method utilizing currently

available instruments, are at least above 0,5 Bq l−1 for a 10 ml test sample and a measuring time of 1 h.

This test method can be used successfully with drinking water samples and it is the responsibility of the

laboratory to ensure the validity of this test method for water samples of untested matrices.

Annex A gives indication on the necessary counting conditions to meet the required detection limits for

drinking water monitoring.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.