Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vattenundersökningar - Radon 222- Del 3: Testmetod med användning av emanometri
Nummer:prEN ISO 13164-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 424
Namn på kommittén:Kemiska vattenundersökningar
Publicerat:den 14 jun 2019
Sista svarsdatum:den 25 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 13164 specifies a test method for the determination of radon-222 activity concentration

in a sample of water following its transfer from the aqueous phase to the air phase by degassing and its

detection. It gives recommendations for rapid measurements performed within less than 1 h.

The radon-222 activity concentrations, which can be measured by this test method utilizing currently

available instruments, range from 0,1 Bq l−1 to several hundred thousand becquerels per litre for a

100 ml test sample.

This test method is used successfully with drinking water samples. The laboratory is responsible for

ensuring the validity of this test method for water samples of untested matrices.

This test method can be applied on field sites or in the laboratory.

Annexes A and B give indications on the necessary counting conditions to meet the required sensitivity

for drinking water monitoring.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.