Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vattenundersökningar - Radon 222 - Del 1: Allmänna principer
Nummer:prEN ISO 13164-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 424
Namn på kommittén:Kemiska vattenundersökningar
Publicerat:den 14 jun 2019
Sista svarsdatum:den 25 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 13164 gives general guidelines for sampling, packaging, and transporting of all kinds of

water samples, for the measurement of the activity concentration of radon-222.

The test methods fall into two categories:

a) direct measurement of the water sample without any transfer of phase (see ISO 13164-2);

b) indirect measurement involving the transfer of the radon-222 from the aqueous phase to another

phase (see ISO 13164-3).

The test methods can be applied either in the laboratory or on site.

The laboratory is responsible for ensuring the suitability of the test method for the water samples tested.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.