Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 10373-6/Amd 2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 448
Namn på kommittén:Teknik och stödsystem för personlig identifiering
Publicerat:den 14 jun 2019
Sista svarsdatum:den 27 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO/IEC 10373 defines test methods for characteristics of identification cards according to the definition given in ISO/IEC 7810. Each test method is cross-referenced to one or more base standards, which can be ISO/IEC 7810 or one or more of the supplementary standards that define the information storage technologies employed in identification card applications. Criteria for acceptability do not form part of ISO/IEC 10373, but will be found in the International Standards mentioned above. Test methods defined in this part of ISO/IEC 10373 are intended to be performed separately. A given proximity card or object, or proximity coupling device, is not required to pass through all the tests sequentially. This part of ISO/IEC 10373 defines test methods which are specific to proximity cards and objects, and proximity coupling devices and proximity extended devices, defined in ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3, and ISO/IEC 14443-4. ISO/IEC 10373-1 defines test methods which are common to one or more integrated circuit card technologies and other parts deal with other technology-specific tests. The conformance test plan defined in Annex O specifies the list of tests applicable for each part of ISO/IEC 14443.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.