Detaljer om förslaget

Svensk titel: Portar - Mekaniska aspekter - Krav och provningsmetoder
Nummer:prEN 12604:2017/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 179
Namn på kommittén:Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas
Publicerat:den 14 jun 2019
Sista svarsdatum:den 9 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies mechanical requirements and test methods for manually operated doors, gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended use is giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises.

This European Standard also covers manually operated vertically moving commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles, used in retail premises which are mainly provided for goods protection.

This document applies only to doors which are not part of the load carrying structure of the building.

It does not apply to

— lock gates and dock gates;

— doors on vehicles;

— doors mainly for the retention of animals unless they are at the site perimeter;

— doors intended for pedestrian use;

— railway barriers.

Whenever the term "door" is used in this document, it is deemed to cover the full scope of types and variances of doors, gates and barriers defined by the scope of this Standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.